Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Harjavallassa

Yhdistyksellämme on edustus Harjavallan vanhusneuvostossa. Hilkka Ruuti  toimii puheenjohtajana. Neuvoston varajäsen on Raimo Paasovaara.

Alueellisesti

Piirimme on Satakunnan kansallinen senioripiiri ry, jonka pj:nä on Pertti Huitu Säkylästä. Yhdistystämme edustaa siellä piirihallitusjäsen Pekka Saarinen.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. 

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

Liittovaltuustossa 2023-2026 on meiltä varajäsenenä Riitta-Liisa Paavilainen. Liittohallituksen jäsenenä 2023-2026 on meidän yhdistyksestämme Liisa Luomanen.