Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Harjavallassa

Yhdistyksellämme on edustus Harjavallan vanhusneuvostossa. Liisa Luomanen on puheenjohtaja ja Toivo Päivärinta varapuheenjohtaja.

Alueellisesti

Piirimme on Satakunnan kansallinen senioripiiri ry, jonka pj:nä on Pertti Harju Porista. Yhdistystämme edustavat siellä piirihallitusjäsen Liisa 
Luomanen ja kansiovastaavana Riitta-Liisa Paavilainen.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. 

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

Liittovaltuustossa 2021-2023 on meiltä varajäsenenä Riitta-Liisa Paavilainen. Liittohallituksen jäsenenä 2021-2023 on meidän yhdistyksestämme Liisa Luomanen.