-Kilta jäsenmaksukoulutusta omin voimin Ruiskukassa 22-23.11.2021